Ny anläggning underlättar arbete för fiskforskning

Det kommer snart att vara mycket lättare för forskare inom biologi och ekologi vid Karlstads universitet att undersöka fiskars beteende.

I en anläggning som kostat åtta miljoner finns bland annat fyra stycken så kallade strömakvarier - sju meter långa och som mest en och en halv meter breda akvarier där forskare kan simulera naturliga miljöer för fiskarna.
Nu väntar biologiprofessor Larry Greenberg bara på att djurskyddsmyndigheten ska besöka och godkänna anläggningen.