Karlstad

Samarbete ökar valfriheten för elever

1:33 min

Grundskolorna i Karlstads kommun ska börja samarbeta kring ämnet elevens val. Till hösten ska eleverna kunna åka mellan skolorna för att läsa ämnen som inte erbjuds på den egna skolan.

Det här bygger på att skolorna också samarbetar med det lokala föreningslivet.

– Vi har samarbete med både ishockey, fotboll och motocross och då har ju vi möjlighet att kunna erbjuda de aktiviteterna till fler elever oavsett vilken skola de går på, säger Anna Carlsson är rektor på Ilandaskolan.

Mycket är ännu oklart kring hur detta ska fungera men tanken är alltså att grundskolorna i Karlstad ska ordna sina scheman så att alla har elevens val ungefär samtidigt, på så sätt kan de elever som behöver det åka till en annan skola för att få sin undervisning.

Alina Jonsson går i nian på Ilandaskolan, hon har fotboll som elevens val. Om inte det fanns som ämne på hennes skola skulle hon kunna tänka sig att åka till en annan skola.

– Ja, i alla fall en gång i veckan, men kanske inte två. Jag tror inte jag skulle orka åka så långt, det är väldigt skönt att bara kunna gå ut här på fotbollsplanen när man har den så nära.