Utökad chartertrafik till Värmland

Nästa sommar utökas charterflyget från Schweiz till Värmland. Värmlands Turistråd och reseföretaget Kontiki har tecknat avtal om en utökning av antalet flygturer med tjugo procent.
I framtiden kan det också bli aktuellt med charterflyg från Tyskland, säger Värmlands turistdirektör Monica Karlsson till Radio Värmland.