Få lägenhetsinbrott klaras upp

Förra året gjordes 127 anmälningar i länet, men bara sex procent av fallen kunde någon bindas till brottet.

I hela landet gjordes 8 300 inbrott i lägenheter och tre procent klarades upp. Det är något sämre än för villor och radhus där fem procent av inbrotten klarats upp. 

Bäst uppklaringsprocent hade polisen på Gotland som löste 41 procent av lägenhetsinbrotten. Sämst gick det för Stockholmspolisen som bara klarade upp två procent.

Detta enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som sammanställts av Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra.