Karlstad

Högskoleverket kritiserar universitetet

1:37 min

Karlstads universitet får kritik från Högskoleverket för hur man tillsatte den nya rektorn Åsa Bergenheim.

Det är studentkåren som anmält universitetet för att studenterna inte gavs tillräckligt inflytande i samband med rekryteringen.

Högskoleverket håller med studentkåren och skriver i sitt beslut att den rekryteringsgrupp, där en studentrepresentant ingick, i praktiken var maktlös. Verket skriver också att det fanns informationsbrister under processen.

Margareta Winberg är universitetsstyrelsens ordförande och ser kritiken från Högskoleverket som mild.

-- Man krävde ju inte att vi skulle göra något ytterligare, men vi kommer ändå att följa upp processen och se till så att det inte händer igen, säger Margareta Winberg.

I februari 2011 utsågs en rekryteringsgrupp. Det var rekryteringsgruppens uppgift att bereda ärendet och lämna ett förslag till styrelsen. Genom att gruppen hade en studentrepresentant skulle kraven i högskoleförfattningarna på studentinflytande vid tillgodoses. Detta förutsatte dock att rekryteringsgruppen fick möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

I praktiken blev det dock en under våren tillsatt intevjugrupp som tog över processen. Intervjugruppens ordförande informerade rekryteringsgruppen i slutet (26 maj ) om att en av fem sökande valts ut och att information och möjlighet att träffa kandidaten skulle ske på förmiddagen samma dag som styrelsen på eftermiddagen skulle ta ställning.

Högskoleverket skriver i sin kritik, " I praktiken blev rekryteringsgruppens uppfattning ointressant, eftersom styrelsen i sin helhet skulle sammanträda senare samma dag".

Susanna Göransdotter, studentkårsordförande vid Karlstads Universitet känner blandade känslor inför beslutet:

-- Det visar ju att det var rätt att vi gjorde en anmälan till Högskoleverket och vi ska nu tillsammans med universitetet gå igenom den här processen. Men det känns också tråkigt att vi inte fick vara med på det sätt som vi borde ha varit med från studenternas sida.