Hagfors

Rådasjön sjunker i sommar

1:29 min

Rådasjöns vattennivå kommer att sänkas en halv meter under den godkända lägsta vattennivån när Fortum ska renovera dammen vid Råda kraftverk i Hagfors.

Men trots den kraftiga avtappningen som kommer att märkas mest i sommar så ser Tomas Utter, projektledare på Fortum, inga större konskvener av vattensänkningen i Rådasjön

Arbetena med att säkra Råda kraftstation är redan påbörjad av Fortum men det är i sommar det kommer att märkas som mest då Rådasjön sänks med en halvmeter under det tillåtna.

 40 miljoner kronor kostar renoveringen av dammen som byggdes i mitten av 1930 talet. Renoveringen görs för att uppfylla dagens krav på säkerhet eftersom det i framtiden kommer att beräknas bli ökande vattenflöden.

Förra sommaren sänktes Rådasjön med 2,5 decimeter, något som båtägare, fiskare och fastigheter med strandtomt får leva med ett tag framöver.