Karlstad

Sommarskolan tvingas banta utbudet

Sommarskolan i Karlstad måste spara.
Statsbidraget på 500 000 kronor försvinner och då måste budgeten minskas.

Sommarskolan, som erbjuder gymnasieelever som riskerar att inte bli godkända, möjligheten att läsa upp sina betyg kommer i i år att minska sitt utbud från sex till tre ämnen.

Man erbjuder eleven att välja ett eller två av följande ämnen: svenska, engelska och matematik. Elever inom språkintroduktion erbjuds sommarskola.