Sjukvården

Fler och fler anmälningar i sjukvården

1:28 min

Fler och fler misstag inom vården anmäls.
Förra året ökade lex Maria-anmälningarna i Värmland med nio procent.

Men det finns ett stort mörkertal, säger Per-Anders Sunesson som är tillsynschef på Socialstyrelsen.

– Det handlar om okunskap att det inträffat en vårdskada överhuvudtaget, säger han.

Om en patient inom sjukvården drabbas eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen inom två månader av vårdgivaren.

Syftet med Lex Maria-agen är att garantera säker vård och god kvalitet och är ett sätt att stärka vården som syftar till att lära av de misstag som görs.

I Värmlands län ökade antalet anmäningar förra året med 9 procent, från 72 anmälningar till 78 om man jämför med året före.

Totalt skickar hälso- och sjukvården i Sverige drygt 1 500 anmälningar om året enligt lex Maria-lagen till Socialstyrelsen. Men mörkertalet är stort, det innebär att många fler händelser inträffar än de som anmäls.