Värmland

Förutspår ökad jakt på björn

Det kan bli en ökad jakt på björn i framtiden. Förra året sköts två björnar i Värmland, men det kan bli fler. Det är något som regeringens rovdjursutredare, Lars-Erik Liljelund, öppnar upp för.

Enligt regeringens rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund behövs det knappt 2000 björnar i Sverige för att stammen ska vara livskraftig. I nuläget finns det drygt 3000. 

– Björn ligger skyhögt över gynsam bevarandestatus så där har man ett bra förvaltningsutrymme om man skulle vilja åtgärda det, säger Lars-Erik Liljelund, som har utrett hur många stora rovdjur som ska finnas i Sverige i framtiden.

Enligt de senaste beräkningarna finns det cirka 3300 björnar i landet. Men enligt utredaren bör det finnas minst 1.800 björnar totalt, det vill säga just nu finns 1500 fler björnar än vad som behövs för en gynsam bevarendestatus. Men frågan är om den svenska björnstammen skulle klara en sådan avskjutning. Såhär svarar Jon Swenson som är forskningsledare inom det Skandinaviska björnprojektet.

– Den svenska björnstammen hade i slutet/mitten av 1990-talet väldens snabbaste tillväxt, säger Jon Swenson och konstaterar att en minsta målnivå för björn på 1800 är en ökning med 800 björnar jämför med de tidigare målen.

Fortsatt utbredning
Exakt hur många björnar som finns i dag i Sverige är okänt, de beräkningar som är genomförda gjordes år 2008. Men även om den svenska björnstammen inte växer lika mycket som den gjorde för tio år sedan, delvis på grund av en ökad avskjutning, så fortsätter utbredningen söder ut - även om det går långsamt. Det säger Jon Swenson som är forskningsledare inom det Skandinaviska björnprojektet.

Nu har den tillväxttakten planat ut. Men om man ska tillåta att ännu fler björnar får skjutas är det viktigt att man inte jagar i de södra delarna av björnens utbredningsområde, det vill säga de södra delarna av Dalarna och Gävleborg säger Jon Swenson. Detta för att göra det möjligt för björnarna att flytta söderut.

– Två tredjedelar av de unga honorna etablerar sig inom moderns hemområde, säger han.

Så utbredningen går alltså långsamt. Men om man sköter jakten rätt så tror Jon Swenson att vi inom en tioårsperiod har bofasta björnar även i de norra delarna av Örebro län tex.

– Ja, det tror jag. Det finns redan etablerade björnar i de norra delarna av Värmland, säger Jon Swenson.