Har miljöministern lösningen?

Säffle slussar frågan till regeringen

1:37 min

Åtgärder för 27 miljoner kronor behöver göras i Byälven i Säffle för att förhindra översvärmningar. Kommunen skriver nu till regeringen och hoppas på ekonomiskt stöd.

Säffle kommun har skickat ett brev till miljöminister Lena Ek där kommunen vill att staten ska ta sig an frågan vem som ska betala eftersom det till stor del också handlar om att kunna släppa ut mycket vatten så att inte Arvika översvämmas.

– Befintliga damluckor behöver bytas ut för att det ska vara möjligt att på ett modernt och praktiskt sätt kunna reglera vattenströmmen ur byälven, berättar Louise Alerfors på Säffle kommun. En tidig öppning efter en prognos om höga flöden i Norge förhindrar att mycket vatten måste tappas snabbt och då behöver det inte heller bli översvämmningar. En andra åtgärd är att spränga i kanalen så att fallhöjden blir större vilket i sin tur ger en snabbare hastighet på vattnet, samtidigt som det också flödar större volymer.

Ett problem är att slussarna ägs av Sjöfartsverket, vilket inte har ett behov av att bygga om dem, medan kommunen inte kan bygga om slussarna, eftersom de ägs av Sjöfartverket. För en kommunal ansträngd ekonomi går det inte att köpa slussarna utan att det drabbar den övriga verksamheten när pengar behövs där.

– Vi kan konstatera att vi klarar inte av att göra det här själva, säger Louise Alerfors. Vi vill diskutera hur vi tillsammans med Arvika, Sjöfartverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan lösa det här problemet . Brevet till miljöminister Lena Ek är för att hon ska lyfta frågan till en högre nivå där det går att lösa hur en sådan här samhällsviktig fråga som berör många kommuner ska hanteras och hur kostnader bör fördelas.