Karlstad

Påtalade trakasserier - stängdes av

En anställd på ett transportföretag i Karlstad har trakasserats på jobbet. När han påtalade problemen, stängdes han av från sina arbetsuppgifter och blev beordrad att lämna arbetsplatsen.

Detta enligt ett regionalt arbetsmiljöombud på fackförbundet Unionen som nu begär att Arbetsmiljöverket ska pröva frågan om föreläggande.

Enligt ombudet har företagsledningen inte velat kännas vid missförhållandena.