Sjuksköterskor slår larm

Tuff situation på Arvika sjukhus

Situationen på Arvika sjukhus är alarmerande. Överbeläggning har blivit vardag och risken är att vården försämras och att personalens hälsa äventyras.

Det skriver sjuksköterskor på avdelning nio i ett brev till Landstinget. Verksamhetschefen för medicinkliniken och akuten, Marita Toreheim Kase, säger till Värmlands Folkblad att läget är ohållbart.