Karlstad

Kritik mot John Bauer-gymnasiet

Flera John Bauer-gymnasier i landet, däribland det i Karlstad, får skarp kritik från Skolinspektionen för brister i utbildningen. Många elever når inte ens grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier.

Skolinspektionen har granskat de nio gymnasier som drivs av huvudmannen Ultra Education i Norden AB och funnit att många elever går ut utan godkända betyg i alla ämnen, att eleverna inte ges tillräckligt inflytande över det egna lärandet och att skolornas inte har tillräckliga planer mot kränkande behandling. Nu har skolornas huvudman tid på sig till augusti att rätta till bristerna.