Snöröjning pågår

Runt 100 snöröjare har under natten och morronen arbetat med snöröjning i Karltadtrakten. 
Nu ska så gott som alla vägar i karlstad, Vålberg å Molkom vara plogade.