Företag har svårt att rekrytera

Samtidigt som arbetslösheten är hög upplever många företag att det är svårt att hitta rätt personer att rekrytera, det visar en enkät som organisationen Svenskt Näringsliv gjort.

400 värmländska företag deltog i undersökningen och Urban Svanberg, regionchef för Svenskt näringsliv i Värmland, säger att många företag som vill växa tycker att rekryteringen som ett av de största problemen.