Karlstad

Medborgarkontoren hotas av nedläggning

0:52 min

Kultur- och fritidsnämnden har lagt fram ett förslag om att lägga ner de fyra medborgarkontoren i Karlstads kommun. Anledningen är ett budgetunderskott på drygt 1,7 miljoner kronor i kommunens biblioteksverksamhet, dit medborgarkontoren hör.

Planen är att medborgarkontoren i Molkom, Vålberg, Kronoparken och Skattkärr stängs i januari 2013. Nämnden räknar med att spara 1,8 miljoner kronor på nedläggningen.

Ärendet tas upp på nästa nämndmöte som är den 25 april.