Karlstad

Framtidens undervisning: Språk på distans

1:01 min

Det kan bli vanligt att språkundervisning i grundskolan sker på distans i framtiden. Till hösten kommer elever i Karlstad att erbjudas undervisning i det kinesiska språket manadarin, och det kommer ske på just distans.

– Med hjälp av teknik ska eleverna kunna läsa på distans. Tanken är att man kanske kan träffas en gång i månaden och göra sådant som inte fungerar att göra på distans, säger Irene Lidström, rektor på Frödingskolan i Karlstad.

Att grundskoleeleverna i Karlstads kommun till hösten får möjlighet att läsa mandarin på distans är ett politiskt beslut. Irene Lidström utesluter inte att det i framtiden kommer att erbjudas fler språk på distans.

– Språk är ett väldigt bra ämne att läsa på distans, kanske kan vi erbjuda fler språk i framtiden.