Psykisk ohälsa

Hjärnkoll ger Värmland möjligheter

Värmland blir kampanjlän för den riksomfattande projektet Hjärnkoll, som arbetar för att ändra våra attityder kring psykisk ohälsa. Det betyder att länet får hjälp att utbilda fler ambassadörer som kan sprida projektets budskap och att man också får ekonomiskt stöd för aktiviteter.

– Det är väldigt roligt att vi får bli kampanjlän. Det är ett gott betyg till de attitydambassadörer vi redan har och ger stora möjligheter att fortsätta ta tillvara på patienters erfarenheter och förverkliga brukarmedverkan ännu tydligare, säger Karin Haster som är biträdande divisionschef för landstingets division psykiatri.