Karlstad

Mer biogas ska tillverkas i framtiden

1:33 min

I dagsläget tillverkar Karlstads kommun mycket mindre biogas än vad man har kapacitet för, men nu har man börjat planera för hur man ska kunna tillverka större mängder i framtiden.

Eva-Lena Beiron som är enhetschef på VA-enheten i Karlstads kommun, som Sjöstadsverket tillhör ser mycket stora möjligheter för produktion i framtiden:

– Redan idag finns en kapacitet för att röta tre miljoner normalkubikmeter gas, medan kommunen bara utnyttjar anäggningen till ungefär en halv miljon normalkubikmeter.

En normalkubikmeter gas motsvarar ungefär en liter bensin. Så beroende på bilmotor kan mellan tre och sex miljoner mils bilåkande produceras. Kostnaden för att producera den här gasen som motsvarar 1 liter bensin är idag 8.60 kronor. Försäljningens intäkter blev under 2011 5.5 miljoner kronor.

– Kommunen planerar idag för att söka tillstånd för att få utöka produktionen. En stor möjlighet är att allt matavfallet skickas till anläggningen. Det finns även utrymme att ta emot matavfallet från omkringliggande kommuner säger, Eva-Lena Beiron enhetschef .

Det tar dock ungefär två år att få de här tillstånden men under tiden trimmas anläggningen så bra som möjligt för att ge högsta möjliga utbyte. Eventuellt kommer också en ansökan om att få ta hand om avloppsslamm för att få göra biogas av.

Karlstads Kommun satsar också på att ha enbart biogasdrivna fordon.