Rovdjur

Grannlänet vill inte ha fler vargar

Rovviltnämnden i norska Oppland säger enhälligt nej till Sveriges planer på att sätta ut ett 20-tal vargar. Nämnden kräver att Naturvårdsverket lägger ner planerna eftersom det innebär fler vargar även i Norge. 

Det är den norska tidningen GD som tagit del av nämndens referat.

"Vargar respekterar inte nationsgränser och det betyder att utsättning av varg i Sverige också ökar vargstammen i Norge", menar roviltnämnden.

I referatet går också att läsa att nämnden tycker att Sverige måste ta hänsyn till att detta är ett ingrepp i den norska rovdjursförvaltningen.