Björn Gillberg överklagar regeringsbeslut om 3G-master i Sunne

Regeringens klartecken till bygge av sju 3G-master i Sunne kommer att överklagas till regeringsrätten av Björn Gillberg vid Miljöcentrum.

Regeringen beslutade nyligen att tillåta bygge av sju master och man skickar också tillbaka två mastärenden till Sunnes Miljö- och byggnadsnämnd för ny prövning. Björn Gillberg överklagar båda dessa beslut och kommer också att överklaga regeringens ja till bygglov för en mast vid Sund intill sjön Visten utanför Deje. Sannolikt kommer Gillberg att överklaga ytterligare två mastärenden.