Nytt projekt ska främja barns berättande

Upplevelselådor ska få flera barn att under lekfulla former lära sig mer om språk och berättande.

I Säffle kommun pågår just nu ett projekt där biblioteket i samarbete med förskolelärare tagit fram en rad upplevelselådor, med böcker, kläder och leksaker för att få barnen mer positivt inställda till berättandet. Under helgen kommer projektet också att presenteras vid den värmländska bokmässan.