Färre par gifter sig i svenska kyrkan

Allt fler värmländska brudpar väljer bort Svenska Kyrkan och trenden är densamma när det gäller dop och konfirmation.

Kyrkostatistiken för 2003 är en dyster läsning för Svenska kyrkan. Alla kurvor pekar svagt nedåt. I Karlstads Stift valde till exempel bara drygt 66 procent av alla brudpar förra året att viga sig i kyrkan. 2002 var motsvarande siffra 74 procent - minus 10 procent.

Knappt 78 procent av alla barn som föddes i vårt stift döptes i kyrkan förra året, 2002 handlade det om drygt 84 procent - minskningen är 8 procent

Drygt 51 procent, av alla 15-åringar i Karlstads Stift valde att konfirmera sig 2003. Minus 11 procent jämfört med 2002.

Svagt nedåt på alla fronter alltså. Dock, Karlstads Stift tillhör de fyra stift i landet som procentuellt sett har flest döpta, konfirmerade och vigda enligt kyrkans ordning.