Boende protesterar mot byggplaner

Boende vid Bergmotet i Karlstad protesterar mot kommunens planer att ersätta ett grönområde med en Lidl-affär och ytterligare en bensinmack.

Det lilla skogsområdet skyddar idag för trafikbuller och de boende vill inte drabbas av ytterligare trafikstörningar. Sedan tidigare har ombyggnaden av Östra infarten, avstängningen av Kroppkärrsvägen och flytt av busstrafik från Sjöängsgatan till Edebäcksgatan gjort att trafiksituationen är besvärande för de boende. De påpekar också att det i närområdet redan finns flera bensinmackar och livsmedelsaffärer.