Chefslösheten kan stoppa psykvården

Tvångsomhändertagna patienter kan tvingas bli transporterade utanför länsgränserna för att få sluten psykiatrisk vård.Det är en möjlig konsekvens av chefsläkaravhoppet vid psykiatrin i Karlstad.

Några nya LPT- patienter kan inte tas in i Karlstad så länge som det saknas en chefsläkare. Nya tvångsintagningar kan därför bara göras i Kristinehamn och Arvika dit patienterna i så fall måste transporteras. Men för att de ska kunna tas in måste det förstås också finnas plats. Och platser är det ont om. Därför kan det bli fråga om tvångsvård utanför länet - men beläggningen runt om i landet är hög. Lars Berling - som är psykiatriläkare i Arvika - säger att läkarna kan hamna i en mycket olycklig situation som tvingar fram prioriteringar, där patienter som inte är tvångsomhändertagna får stå tillbaka för LPT-patienterna. Det här är inte precis någon önskesituation, säger Berling. Vi har de platser vi har och kan inte göra annat än att fylla till vårdplatstaket - sen måste vi göra byten och blir det ingen snar lösning så tvingas läkarna till svåra och obehagliga bedömningar, säger han.
För landstinget gäller det alltså att så snabbt som möjligt fylla chefsvakansen i Karlstad - men efter de senaste veckornas händelseutveckling med avsättningen av verksamhetschefen Peter Lewin och chefsläkaren Birgitta Bernbäcks avhopp, samt 21 läkares öppna protestbrev till landstingsledningen, lär det inte finnas någon lång kö med hugade chefsaspiranter. Läget försvårar rekryteringen, men en snabb lösning måste till, säger arvikaläkaren Lars Berling.