Stadsplanerare ska tänka mer jämställt

Nu ska jämställdhet bli viktigare när kommunerna planerar stadsmiljöer, grön- och bostadsområden. Det hoppas länsstyrelsen i Örebro, som har sammanställt en checklista för ”jämställdhet i fysisk planering”.

Karlskoga kommun är en av kommunerna som redan planerar att använda sig av listan, och stadsarkitekt Bengt Åke Johansson tycker att Karlskoga gjort fel med gångtunneln under järnvägen.