Elektroniska lås ska stoppa bilstölder

Idag lägger Brottsförebyggande Rådet ett förslag till regeringen om hur bilstölderna i landet ska kunna minskas. Det handlar om att fordonen ska förses med elektroniska lås, så att dom inte kan startas utan en programmerad nyckel eller genom att koppla bort systemet.

Det handlar om att fordonen ska förses med elektroniska lås, så att dom inte kan startas utan en programmerad nyckel eller genom att koppla bort systemet. Bilar som är utrustade med elektroniska startspärrar är mycket svåra att stjäla och biltjuvarna undviker såna bilar.

Dom allra flesta nyare bilar är utrustade med elektronisk startspärr och därför ger sig tjuvarna numera på mest äldre modeller. Förra året stals 39.000 bilar i landet och nu vill BRÅ att även äldre bilar utrustas med startspärren.

En elektronisk startspärr på alla bilar skulle göra det mycket besvärligt för biltjuvarna - nyare bilar kan helt enkelt inte stjälas med mindre än att tjuven har tillgång till bilnyckeln.

Varje år kostar bilstölderna över en miljard kronor för försäkringsbolagen. Kostnader somdrabbar konsumenten/bilägaren i form av dyrare försäkringspremier, men det är även ekonomiskt betungande för polis och domstolar.

Införs kravet, som är EU-standard, vid årsskiftet 2006/2007 så måste 900.000 bilägare installera det elektroniska stöldskyddet och det kostar sammanlagt ungefär 1 miljard kronor.