Värmländska grisuppfödare har köpt förbjudet benmjöl

Cirka 40 värmländska grisbönder har köpt det foder med förbjudet benmjöl i som bondekooperativa Lantmännen har levererat. Benmjöl är totalförbjudet inom EU på grund av risken för galna kosjukan.

Enligt Lantmännen är antalet leveranser till grisuppfödare i Värmland något fler än 40 - men det finns uppfödare som har fått mer än en leverans. Benmjöl är totalförbjudet inom EU på grund av risken för galna kosjukan och därför tvingar nu Jordbruksverket Lantmännen att ta tillbaka det foder som inte använts. Grisfodret med det förbjudna benmjölet kommer från en av Lantmännens underleverantörer.

-Affären kostar oss miljoner kronor och vi kommer nu att stämma underleverantören, säger Lantmännens foderchef Reinhold Svensson. Han understryker att det inträffade inte utgör nån fara för vare sig människor eller de grisar som fått det förbjudna fodret.

Det foder som som finns hos berörda lantbrukare och som de själva inte kan förstöra kommer Lantmännen att ta tillbaka. Så långt som möjligt kommer det att användas som bränsle, gödsel eller jordförbättring.