9.000 personer skrev under krav om att rädda A9

Socialdemokraterna i Karlskoga, Degerfors och Kristinehamn har tillsammans samlat in 9.000 namnunderskrifter för att försöka rädda regementet A9 i Kristinehamn.

Namnunderskrifterna har nu lämnats till riksdagens försvarsutskott i en protest mot den nerläggning som den socialdemokratiska regeringen har föreslagit.

Det skriver Karlskoga-Kuriren.