Karlstad

Ordningsstadgar skapar konflikt

1:14 min

De kommunala ordningstadgarna i Karlstad har lett till en segdragen tvist mellan kommunen och länsstyrelsen. Fallet har nu kommit upp till Förvaltningsdomstolen för avgörande.

I mars 2011 togs beslut om ändringar i Karlstads Kommuns ordningsstadgar gällande bland annat var det är badförbud, var man ska plocka upp hundbajs och var man får dricka alkohol. Men det visade sig i början på detta året att beslutet inte kommit fram till länsstyrelsen, som måste godkänna beslutet.

När länsstyrelsen gått igenom materialet upphävde de ordningsstadgarna, för att de på många punkter var för oklara, särskilt när det gäller var i stan man får dricka alkohol. Enligt de nya ordningsstadgarna får medborgare inte dricka alkohol i alla statsdelarna och Lars-Ove Olsson, statsjurist på länsstyrelsen, berättar att det inte finns några beskrivningar i stadgarna kring var en statsdel börjar eller slutar.

– De här ordningsföreskrifterna uppfyller inte grundläggande krav på rättssäkerhet. Man ska veta precis som medborgare när man går över en gräns, säger Lars-Ove Olsson.

Karlstads Kommun har nu överklagat och tvisten har gått till Förvaltningsdomstolen för avgörande. Kommunen vill inte lämna någon kommentar utan väntar på vad förvaltningsdomstolen säger.

Lars-Ove Olsson står fast vid länsstyrelsens ståndpunkt.

– Vi tycker inte det är rimligt att det finns regleringar, som då också man kan straffas för, där det i princip är omöjligt för den enskilde och även för polisen att veta om man brutit mot bestämmelserna eller inte, säger Lars-Ove Olsson.