Säffle

Reumatiker nekas personlig assistans

En reumatiskt sjuk kvinna i Säffle har fram till april i år varit beviljad personlig assistent med 46 timmar i veckan. Vid en omprövning i våras har Socialnämnden i Säffle avslagit fortsatt rätt till personlig assistans.

Socialnämnden bedömmer att kvinnans grundläggande behov är drygt sex timmar i veckan. Efter att kvinnan överklagat beviljas hon ytterligare tid för tandborstning.

Detta innebär att kvinnan då har rätt att få hjälp i sju timmar i veckan. Eftersom detta innebär en sänkning med 39 timmar i veckan överklagar nu kvinnan beslutet till kammarrätten i Göteborg.