Sunne

Planer på metanolfabrik kan grusas

EU har avslagit den ansökan som Rottneros bruk lämnat in om bidrag till en metanolfabrik. Att Rottneros inte får pengar till projektet kan innebära att fabriken inte kommer att byggas.

Skälet till att ansökan inte godkänts är enligt Energimyndigheten att Rottneros sökt för mycket pengar i förhållande till hur mycket metanol fabriken skulle kunna framställa.