SUNNE

Nu drar valrörelsen igång

1:24 min

Den 23 september är det folkomröstning angående byskolornas framtid i Sunne. Och Arbetsgruppen för byskolornas bevarande har redan startat valrörelsen.  

Gruppen driver sin kampanj med flygblad, annonser, affischer och utskick till kommuninnevånarna.
– Byskolan behövs för att vardagen ska fungera och den är värd att kämpa för. Det säger Magnus Åberg som är en av dom som kämpar för byskolans bevarande.
Det är byskolorna i Bäckalund, Rottneros och Stöpafors som är hotade. Inför hotet har berörda bildat en arbetsgrupp och samlat in 3200 namnunderskrifter i Sunne. Och mot denna bakgrund av detta gick kommunen med på en folkomröstning som blir rådgivande.