Sjukpenningtalet minskar i Värmland

Allt färre värmlänningar får sjukpenning. Sju procent hade sjukpenning från Försäkringskassan under förra månaden. För tio år sen var samma siffra det tredubbla. I riket har sjukpenningtalet ökat något.

Under en lång tid har man kunnat se att antalet personer som fått sjukpenning minskat men nu har den alltså ökat något.

Sjukpenning får man om man varit sjuk längre är två veckor. Tittar man på den statistik som Försäkringskassan i dag gett ut ser man att antalet sjuka minskar hela tiden. Dock så stiger dessa siffror något under sommarmånaderna.

Värmland följer rikets siffror i stort sett hela tiden och skillnaden är inte så jättestor. Förr brukade man tala så mycket om ohälsotalet. En siffra som sammanställer alla som får ersättning från försäkringskassan.
Då räknas även de som är förtidspensionärer och de som har aktivitetsersättning med.

Denna siffra har sjunkit de senaste tio åren med 20 procent. Trots det vill Försäkringskassan gärna inte att ohälsotalets siffror lyfts fram eftersom de inte tycker att det är rättvisa siffror för antalet sjuka personer.