Säffle

Dom ger döv pappa rätt

Säffle kommun ville inte ge två barn med en döv pappa undervisning i teckenspråk, men i en dom slår Förvaltningsrätten fast att barnen har rätt till två timmars teckenspråksundervisning i veckan.

Enligt domen ska en förälder med funktionsnedsättning kunna umgås med sina barn på samma sätt som andra föräldrar.