Torsby

Storfisken saknas i Klarälven

Trots att mycket pengar investerats och flera utredningar gjorts för att öka sportfisket i Värmland ökar inte fisket nämnvärt i de 165 fiskevårdsområden som finns i länet.

Till exempel har de norra delarna av Klarälven restaurerats för att fisken ska trivas för miljontals kronor efter timmerflottningen, men sportfisket ökar inte, det märker Lars-Erik Söderlund av ordförande i Sysslebäcks fiskvårdsområdes förening.

Men det finns förhoppningar om att det i framtiden ska bli större fiskar som nära på är ett krav för att sportfiskarna ska lockas till Värmland och till de norra delarna av Klarälven där vattenståndet spelar en avgörande roll för fisket, vid högt vattenstånd minskar intresset och vid lågt ökar intresset.

Cirka 2400 fiskekort om året säljer Sysslebäcks fiskvårdsområdesföreningen en siffra som ligger ganska konstant. Men det är stor fisk sportfiskarna söker och det kan snart bli verklighet eftersom Fortum sen en tid tillbaks transporterar stor Klarälvsöring och Klarälvslax från Forshaga förbi kraftstationerna i Klarälven upp till lekområdena norr om Edsforsen där det är fritt fram upp till Höljesdammen, något som Lars-Erik Söderlund har förhoppningar på, men samtidigt oroar sig för.

– Klarälvsöringen trivs inte ihop med Klarälvslaxen och risken finns att öringen slås ut, säger Lars-erik Söderlund.