Vitryggig hackspett och 200 andra hotade arter får möjlighet att överleva

1:13 min

Sex nya skogsområden i Värmland har avsatts till hotade arter, som vitryggig hackspett, genom ett naturvårdsavtal med privatägare. Det är ett 50-årigt avtal med skogsvårdsstyrelsen och gäller ett område vid Norsälven samt fyra områden längs Klarälven.

Förutom privatägda områden i Norsälven och norr om Deje så har även avtal tecknats med Bergvik Skog som rör stora arelaler vid Borgvik-Liljedal, Långserud, Värmskog, Glava glasbruk och Stömne-Hällsbäck.

Det är lövskog som prioriteras och områdena ska gynna vitryggig hackspett och 200 andra hotade och missgynnade arter som lever i samma miljö. Den här typen av skyddade områden ökar ständigt i Värmland.