Karlskoga

25 anställda vid Partnertech varslas

Partnertech i Karlskoga varslar 25 anställda om uppsägning. Orsaken är att flera stora projekt har löpt ut och några nya har inte kommit in, säger företagets vd Martin Valfridsson.

Företaget är underleverantör till försvars- och marinindustrin och har 235 anställda. Ytterligare ett 70-tal visstidsanställda kommer att sluta på företaget under året eftersom kontrakten inte har förlängts.