Färre kyrkoherdetjänster i Svenska kyrkan

Nästa år försvinner var fjärde kyrkoherdetjänst i Svenska kyrkan. Dagens 882 kyrkoherdar kommer att bli 681. I Karlstads stift minskar antalet kyrkoherdar från 44 till 31, en minskning med 27 procent. Det visar en sammanställning som Kyrkans tidning har gjort.

De flesta av kyrkoherdarna kommer att jobba som komministrar men en del kan komma att bli utan anställning, enligt prästfacket Kyrkans akademikerförbund.

Orsaken till minskningen är en pågående strukturrationalisering inom kyrkan där man bland annat slår samman pastorat.