Nära en fjärdedel av de unga värmlänningarna är arbetslösa

Nästan en fjärdedel av Värmlands unga är arbetslösa. Det visar nya siffror från statistiska centralbyrån som Svenskt näringsliv sammanställt.

Ungdomsarbetslösheten i länet ligger på 24 procent,det är något lägre än snittet för Sverige som helhet.