Karlstads universitet

Fler studenter blir medlemmar i studentkåren

1:27 min

Karlstads studentkår ökar sitt medlemsantal igen, efter en rejäl djupdykning 2010 när kårobligatoriet avskaffades. Men från den nivån handlar det nu om en dubblering av andelen studenter som är medlemmar.

– Jag tror att en anledning till att vi höjt antalet medlemmar beror på att vi har en person som jobbar enbart med att se till att Karlstads studentkår får nya medlemmar och att vi behåller medlemmarna, säger Johanna Zetterberg, ansvarig för medlemsservice vid Karlstads studentkår.

Varför har ni inte haft en person som gjort det här tidigare?

– Det har inte funnits något behov tidigare, eftersom tidigare var det obligatoriskt att vara medlem i studentkåren.

Under höstterminen 2010 var det cirka 1700 medlemmar vid Karlstads universitet, idag är siffran den dubbla. Av landets alla universitet så ligger Karlstads studentkår fortfarande den undre halvan när man räknar antalet medlemmar.

– Anledningen till det är att vi helt enkelt inte hunnit jobba längre. Jag tror inte att det kommer att dröja länge innan vi är hälften. Jag tror att det gäller att ha lite is i magen och inte hasta. Snarare jobba mer med medlemsvård så man behåller de medlemmar som man knyter till sig.