Låga bidrag hotar kulturarvet

1:20 min

Ökningen av pengarna till länets kulturinstitutioner är långt ifrån tillräcklig. Det tycker Susanne Olsson, enhetschef på Värmlands museum.

Styrelsen för Region Värmland tog i förra veckan beslut om hur de 48 miljonerna från Statens kulturråd ska fördelas till regional kulturverksamhet. Wermland Opera, Västanå teater och Värmlands museum prioriteras och deras bidrag ökas med 0,68 procent.

-- Det räcker inte, säger Susanne Olsson.

Hon tror att för att behålla besökarna så måste museet ständigt utveckla sättet de förmedlar kulturen på för att skapa nya upplevelser. Men de åtgärder som museet har tagit har inte varit tillräckliga.

– Den utveckling som pengarna inte räcker till är viktig för kulturarvet, säger Susanne Olsson.

Enligt Pernilla Eduard som är presskontakt på Wermland Opera kom rapporter i höstas om att bidraget från statens kulturråd inte skulle bli mer än en ökning på 0,68 procent. När de då skulle lägga budgeten för 2013 tog de hänsyn till hur stort bidraget var.

– Det ledde till att fyra personer sas upp och en produktion fick strykas, fortsätter det såhär så kommer fler anställda behöva gå, säger Pernilla Eduard.

Både Pernilla Eduard och Susanne Olsson påpekar att detta har pågått länge och att det inte finns mer pengar att spara.

– Det finns inget mer vi kan spara in på och då är det något i verksamheten som får lida för det, säger Susanne Olsson.

Anna Morveto
anna.morveto@sverigesradio.se