Kulturpengar

De får mer pengar när bidraget från Statens kulturråd fördelas

Styrelsen för Region Värmland har nu tagit beslut om hur de 48 miljonerna från Statens kulturråd ska fördelas till regional kulturverksamhet.

Styrelsen har beslutat att Wermland Opera, Västanå teater och Värmlands museum prioriteras och att deras bidrag ökas med 0,68 procent.

För Wermland Opera betyder det en ökning med 239 000 kronor, för Västanå teater en ökning med 22 000 kronor och för Värmlands museum en ökning med 42 000 kronor.

Wermland opera får 2013 bidrag på omkring 65 miljoner kronor från staten, Region Värmland och kommunerna.

Västanå teater får sju miljoner kronor i bidrag och Värmlands museum 27 miljoner kronor i bidrag.