Internt missnöje leder till uppsagt avtal hos polisen

Polisen i Värmland har stora interna problem. Polisfacket har sagt upp det så kallade samverkansavtalet, som funnits sedan 2004 och reglerar hur samarbetet mellan fack och arbetsgivare ska se ut, så att man kan undvika tidskrävande förhandlingar.

Anledningen är enligt Nya Wermlandstidningen att facket anser att arbetsgivaren upprepade gånger brutit mot avtalet. Missnöjet ska ha funnits en längre tid och ett bråk om övertidsersättning ska ha lett fram till det nu uppsagda avtalet.