Värmlandsbönder granskas extra av Jordbruksverket

1:20 min

Skillnaden mellan böndernas uppgifter om begärd jordbruksstöd från EU och det dom har rätt till stämmer inte i många fall.

– Miljöstödet avviker, säger Håkan Wirén, chef för processenheten på Jordbruksverket.

Därför har Jordbruksverket beslutat att utöka kontrollerna i år hos jordbrukarna i ett flertal län, bland annat i Värmland.

Fem procent av länets bönder som får gård-, djur- och nationellt stöd från EU ska kontrolleras. Detsamma gäller de drygt sex procent som får kompensationsbidrag och de drygt sju procent som får miljöersättningar. Orsaken är att det tidigare varit för stora avvikelser mellan böndernas rapportering och det verkliga utfallet.

När det gäller miljöersättningar, som har haft den största avvikelsen i Värmland, kan orsaken vara ett komplicerat ansökningsförfarande och då ökar också risken för att det blir fel.