Vårdboenden hade dåligt brandskydd

När MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, undersökte brandskyddet på 75 vårdboenden, visade det sig att tio procent av dem inte klarade kraven.

Bland annat utgörs utrymningsvägar av fönster och trappor på flera ställen, dörrstängare saknas och endast enklare brandvarningssystem är installerade.

Undersökningen har genomförts i 18 svenska kommuner, bland annat Eda, Karlskoga och Torsby.