Fyra av tio femtonåringar dricker sig fulla

I stort sett alla niondeklassare i landet har någon gång stulit antingen från skolan eller i hemmet. Fyra av tio har berusat sig, fyra av tio har tjuvåkt och tre av tio skolkat. Det visar den senaste rapporten från Brottsförebyggande rådet där drygt 5 000 niondeklassare svarat på frågor om brottslighet anonymt.

När vi plockar ut de värmländska ungdomarna och jämför med andra i landet visar det sig att här i Värmland begår dom betydligt färre våldsbrott än riksgenomsnittet. En av tio har tagit till våld i Värmland , vilket bara är hälften så många som i Västmanland där ungdomarna är mest våldsbenägna i landet.

Däremot stjäl de värmländska niondeklassarna mer än riksgenomsnittet. sex av tio ungdomar i Värmland har stulit de senaste åren medan bara fyra av tio smålänningar till exempel.

Sen 1995 har BRÅ frågat niondeklassare massor med frågor om deras brottslighet och årets rapport visar att brottsligheten generellt gått ner de senaste åren. Den visar också att de värmländska ungdomarna överlag är mer laglydiga än de flesta andra svenska niondeklassare.