Kristinehamn

Bra resultat för insamling av matavfall

Det har varit en succéartad start för insamlingen av matavfall i Kristinehamns kommun. Invånarna i försöksområdet Djurgården-Fältet sorterar nu i snitt ut 4,2 kilo matrester varje vecka.

Samtidigt har den totala mängden sopor som körs iväg med sopbil från försöksområdet minskat med 3,5 ton per månad. Projektledaren Jan Mattsson tror att minskningen beror på att invånarna blivit ännu bättre på att sortera ut förpackningar och tidningar och lämnar dem till återvinning.

I november 2012 började Kristinehamns kommun utsortering av matavfall i försöksområdet Djurgården-Fältet.