Ökande sjukfrånvaro i Värmland

Sjukfrånvaron i Värmland ökar, och är nu högre än den har varit på nästan fyra år. Det visar sjukpenningtalet för januari som Försäkringskassan presenterade på onsdagen.

Sjukpenningtalet är ett medelvärde för antalet dagar som ersätts med sjukpenning, och för januari det 7,7 dagar i Värmland.

Sjukpenningtalet varierar stort mellan könen, för värmländska kvinnor var det 10,0 dagar, medan männen hade 5,6 dagar.