Karlstad/Hammarö

Gymnasielinjer läggs ner när eleverna blir färre

Karlstads-Hammarös gymnasienämnd får inte ekonomin att gå ihop. Nu ska flera linjer läggas ner. Enligt nämndens ordförande Göran Nilsson (M) blir det också personalneddragningar.

Nästan 24 miljoner kronor fattas i Karlstads-Hammarö gymnasienämnds kassa. Främst beror underskottet på att antalet elever blir allt färre.

Idag fattade en enig gymnasienämnd beslutet att lägga ner flera linjer. Det handlar bland annat om industritekniska programmet, hantverksprogrammen inom finsnickeri, textil, design och inredning.

Men detta räcker inte för att få en budget i balans. Personalen måste bli färre, hur många anställda som berörs är inte klart, men Göran Nilsson, moderat ordförande i gymnasienämnden, säger att han räknar med att det handlar om minst ett tiotal. Även lokalkostnaderna kommer att ses över.

Från 2011 till 2012 minskade antalet elever med 108 stycken i gymnasieskolan, 34 stycken i gymnasiesärskolan och 410 inom vuxenutbildningen.